Dropfodsstimulator (FES)

En dropfodsstimulator er et hjælpemiddel, der kan afhjælpe dropfod grundet skade eller sygdom i centralnervesystemet.

Det kan være

  • Erhvervet hjerneskade
  • Sclerose
  • Cerebral parese
  • Inkomplet rygmarvsskade
  • Traumatiske hovedskader
  • Kræft i centralnervesystemet

En dropfodsstimulator fungerer ved, at elektrisk stimulation (FES - Funktionel Elektrisk Stimulering) aktiverer musklerne på forsiden af underbenet således, at foden løftes opad og udad. På den måde løftes foden fri af underlaget og stabiliseres,når hælen igen sættes i jorden. En af fordelene ved en dropfodsstimulator er, at bevægeligheden i leddet bevares eller øges. En dropfodsstimulator er et sikkert hjælpemiddel. Der er sket meget udvikling på området, og stimuleringen i dag er uden tidligere kendte bivirkninger. Selve stimuleringen kan føles prikkende eller stikkende, men de fleste oplever en høj grad af tilvænning. Ved regelmæssigt brug bedres nerveledning, muskelstyrke og muskeludholdenhed, og der kan typisk skrues ned for strømmen ved de planlagte opfølgninger, hvor dropfodsstimulatoren også tilpasses ændringer i dit gangmønster. En dropfodsstimulator bliver typisk et bedre hjælpemiddel med tiden. Opfølgninger over ca. 2 år er altid er en del af forløbet med tilpasning af en dropfodsstimulator gennem EL-KLINIKKEN.

Dropfodsstimulator typer

Der findes flere typer af dropfodsstimulatorer på markedet, men den primære forskel ligger i brugervenlighed og hvordan tidspunktet for stimulationen bestemmes, hvilket enten sker ved hjælp af en tryk-sensor i skoen eller en tilt-sensor på underbenet. Det er vigtigt, at du får en stimulator der passer til dine behov.  EL-KLINIKKEN tilpasser modellerne ODFS® PACE XL,MyGait®WalkAide® og Bioness®L300 . Hvis du ønsker yderligere information eller en vurdering/afprøvning af, om en dropfodsstimulator er et egnet hjælpemiddel for dig så kontakt EL-KLINIKKEN (se først kontraindikationer her).