EL-KLINIKKEN i København v. autoriseret fysioterapeut Thomas Flodin

Med baggrund indenfor fysioterapi og træning vægtes biomekanisk analyse, klinisk ræsonnering og vurderingen af bedst egnede hjælpemiddel højt. Ved en dropfodsproblematik er flere elementer af gangen ofte påvirket og altså ikke alene selve løftet af foden. Derfor er vejledning i forhold til supplerende træning og instruktion i relevante øvelser, der forbedrer udbyttet af det nye hjælpemiddel ofte en del af et tilpasningsforløb.

Inden for træning med elektrisk stimulering er EL-KLINIKKENs fokusområde patienter med funktionsnedsættelse på baggrund af erhvervet hjerneskade eller sclerose. Elektrisk stimulering af muskler kan med fordel anvendes i andre genoptræningsforløb, og du er velkommen til at tage kontakt for at forhøre dig om muligheder, kompetencer og erfaringer

. Se yderligere information under dropfodsstimulatorer og elektrisk stimulering af muskler